Webinar – „Prva regionalna studentska mreža za strateško upravljanje rizicima i krizama“

12:00 AM – 12:00 AMWebinar

Pred sam svršetak 2020., u svakom aspektu nepredvidive i turbulentne godine, pokrenuta je inicijativa koja budi nadu da će neka od iskustava iz sveobuhvatne, još uvijek aktualne, COVID-19 krize biti iskorišteni kao pouke za spremnije i korisnije strateško upravljanje rizicima i krizama koje nas očekuju u budućnosti. Dana 23.12, sa početkom u 12h, održan je uvodni webinar povodom uspostavljanja prve regionalne studentske mreže za strateško upravljanje rizicima i krizama, pod okriljem regionalnog ogranka za jugoistočnu Evropu (ISRM SEE RegionalChapter) Instituta za strateško upravljanje rizicima (ISRM).

Uz tehničku podršku Instituta za standardizaciju Srbije, i u saradnji sa vodećim akademicima iz regije, ali i globalnim autoritetima, webinar je okupio veliki broj (preko 70) zainteresiranih studenata iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Webinar je prigodno započet kraćim filmom prvog dana regionalne video-konferencije održane 13. listopada ove godine, pod nazivom „Sigurnosne krize u 21.veku i kako njima upravljati“. Potom se prisutnima obratio prof. dr. Zoran Keković, voditelj regionalnog ogranka ISRM-a za jugoistočnu Evropu, te utemeljitelj i predsjednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK) iz Beograda. Naročitu pažnju privukao je i pozdravni govor dr. DavidaRubensa, analitičara i osnivača Instituta za strateško upravljanje rizicima (ISRM) iz Velike Britanije, koji je izrazio nadu da će novopokrenuta regionalna studentska mreža poslužiti kao model širom svijeta za realizaciju potencijala studenata da unaprijede postojeći korpus teorijskog i empirijskog znanja u domenu strateškog upravljanja rizicima i krizama, kao i za njihov, kako osobni, tako i profesionalni napredak.

„Iskustva, dobra praksa i poruke“ predstavljali su srž izlaganja prof. dr. Slobodana Simonovića, člana Kanadske kraljevske akademije i profesora na Univerzitetu Zapadni Ontario u Kanadi, svjetskog eksperta u području hidro inženjerstva i saniranja posljedica prirodnih katastrofa, koji je podijelio osobna iskustava iz dosadašnje dugogodišnje prakse, te tako motivirao i inspirirao sve prisutne studente. Studente je pozdravio i prof. dr. Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, izrazivši spremnost da uloži potrebne napore ne bi li ova inicijativa dala i konkretne rezultate u pravcu omogućavanja studentima da stručnim usavršavanjem postanu uvaženi članovi akademske zajednice. I prof. dr. Ratko Duev, dekan Filozofskog fakulteta u Skoplju, Univerziteta „Kiril i Metodij“, ohrabrio je studente da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste potencijale koji im stoje na raspolaganju, prvenstveno u pogledu mogućnosti povezivanja na regionalnom nivou, među sobom i sa priznatim ekspertima.

Prezentaciju o misiji, viziji i osnovnim ciljevima regionalne studentske mreže, kao i planiranom načinu rada i ključnim aktivnostima posredstvom kojih se ovi ciljevi nastoje ostvariti, održala je Nevena Stanković, doktorant Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Najzad, posebnu draž ovom skupu dala je i doc. dr. Jadranka Polović, predsjednica Hrvatske udruge za međunarodne studije (HUMS) iz Zagreba, govoreći o perspektivama i benefitima studentskog umrežavanja na regionalnom nivou, ali i o potrebi da ne propuste dragocjene mogućnosti koje im u periodu studija stoje na raspolaganju za vlastito profesionalno usavršavanje, te da se „izbore“ za svoju ulogu i mjesto u akademskom svetu.

Priliku za postavljanje pitanja, na samom kraju webinara, studenti su iskoristili da se obrate panelistima i dobiju odgovore na neka od pitanja koja predstavljaju predmet njihovog interesiranja. Opšti utisak nakon održanog webinara, na osnovu broja prisutnih studenata, ali i izuzetno konstruktivnih komentara i zapažanja, budi vjeri i nadu da će rad regionalne studentske mreže uspjeti u naumu da ostvari svoju viziju oličenu u kreiranju regionalne platformekoja će studente podsticati, inspirirati i motivirati, „povezivati“ na regionalnom i globalnom nivou (među sobom i sa ekspertima i akademicima). Uvjerenje je da će studentska mreža omogućiti studentima stjecanje novih teorijskih znanja i praktičnih iskustava, sve u cilju njihovog daljeg profesionalnog razvoja i usavršavanja u domenu strateškog upravljanja rizicima i krizama, kao i potencijalnog profesionalnog angažmana u zemlji i inozemstvu.

Pozdravni govor predsjednice Hrvatske udruge za međunarodne studije –
HUMS

Poštovane studentice, poštovani studenti, poštovane i cijenjene kolege,
danas imam iznimnu čast i zadovoljstvo obratiti Vam se kao predsjednica
HUMS-a koja je jedan od inicijatora stvaranja regionalne Studentske mreže.
U Hrvatskoj, kao i u drugim članicama Europske unije, uopće zapadnim
demokracijama, ulaganje u znanost i visoko obrazovanje smatra se temeljnom
pretpostavkom održivog razvoja društva. Naime, zbog snažnog utjecaja koje
ima na gospodarski i društveni razvoj, ali i socijalnu mobilnost, ulaganja u
znanost uvijek se ističu kao prioritet naših ekonomskih politika. Načelni cilj
svakog demokratskog društva je da svatko dobije pristup obrazovanju,
neovisno o društvenom podrijetlu, međutim stvarno je pitanje u kolikoj mjeri, u
postojećem globaliziranom neoliberalnom sustavu, obrazovne institucije zaista
ispunjavaju taj cilj.
Iako je u Hrvatskoj, osobito nakon 2000.g., ulaganje u vlastito obrazovanje
poprimilo fetišističke razmjere, sve se češće susrećemo s pitanjem isplativosti
studiranja, kao i tržišne vrijednosti akademske diplome. Naime, nakon
završenog studija, većina studenata ne može naći posao u struci, radi poslove
za koje je dostatna kvalifikacija srednje škole, čak i niža, zapošljavaju se na
nekvalitetnim radnim mjestima, povremeno ili privremeno, uz primanja koja ni
izbliza ne pokrivaju stvarne troškove života. U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama
„nove Europe“, za većinu je roditelja neupitan nastavak školovanja njihovog
djeteta, međutim izboru – studirati ili zaposliti se, mladi ljudi često pristupaju
drukčije. Naime, sve viši troškovi obrazovanja i trend pretvaranja znanja u robu
prati pad realne vrijednosti akademske diplome na tržištu rada. Jednom kada
se nađu u potrazi za stabilnim zaposlenjem, završeni studenti shvate da njihova
akademska diploma vrijedi malo ili nimalo, što definitivno potvrđuje osjećaj
beznađa i razočaranosti.
To su stvari koje kao vaši profesori želimo i pokušavamo promijeniti! Želimo naći
prostor za vas u društvima u kojima živimo. Mora ga biti! Ako prihvatimo da
nismo dovoljno moćni regulirati dinamiku rijeke, a rijeka je sustav, odnosno širi
kontekst unutar kojeg plovimo, ostaje nam samo oslonac na vlastite noge.
Onoliko koliko si damo energije u startu, koliko potrošimo vremena pripremajući
se za vjerojatne životne situacije toliko ćemo uspješno splavariti. Budite
usredotočeni i uporni sad, a sve ostalo će se kasnije posložiti, mi smo tu da vas
pratimo i da vam pružimo podršku koliko možemo i koliko vi hoćete. Ono što
imam dodati iz osobnog iskustva, ali i iskustva mojih kolega – izvrsnost o kojoj
toliko pričamo je rezultat usredotočenja i upornosti, ni manje, ni više. Nigdje ne
piše u kojem vremenskom intervalu, u kojim okolnostima i u kojem prostoru ali,
vjerujte mi, vaše studiranje će vam otvarati vrata spoznaje, slika svijeta će Vam
postati razumljivija i u jednom ćete trenutku osjetiti kako možete još, kako se
možete još više opteretiti zadacima, kako se možete mišlju dalje dobaciti, osjetit
ćete kako ulazite u dublje slojeve razumijevanja društva u kojem živite.
Odgovori će se nizati iz dana u dan sve dok se pokidane spone stvarnosti ne
oblikuje u jedinstveni svjetonazor.
Vrlo skoro ćete, iskreno vjerujem, zauzeti čelne pozicije u Vašim državama.
Međutim, kako i sami vidite, još uvijek dominira hegemonijski diskurs prema
kojem su društva regije nezrela i nasilna, što nije točno. Naime, uspostavljene
matrice dominacije globalnih aktera, prožete njihovim suprotstavljenim
interesima, ne dozvoljavaju uspon nacionalnim interesima posv ećenih
političkih elita, oblikovanje nove gospodarske agende, izgradnju regionalnih
političkih i gospodarskih struktura, te stabilnih regionalnih odnosa.
Stvarni napredak regije krucijalno ovisi o mogućnosti uspostavljanja političkog
dijaloga između domaćih aktera – dakle, ne samo političara, već i
gospodarstvenika, ljudi, kolega, prijatelja, svakako i akademske zajednice.
Naime, najveći izazovi Zapadnog Balkana, prvenstveno oni ekonomski i
socijalni mogu se riješiti samo pristupom koji uključuje međusobno
razumijevanje i suradnju, što zahtijeva bar temeljni politički konsenzus. U
protivnom fokus geopolitike ponovno će osnažiti u regiji, a suprotstavljeni
interesi velikih sila nastaviti generirati trajnu nestabilnost Zapadnog Balkana.
Pet godina studiranja u životu je veliki interval. Ako zaboravimo 2020., u situaciji
ste to vrijeme proživjeti punim plućima, raditi i zabaviti se, iskusiti napor i
zadovoljstvo, jer to ide paralelno. Ali dobro pazite da ulog ne bude uzaludan,
nego da se proteklo vrijeme pokaže plodonosnim.
Stoga, budite odgovorni, odgovorni prema sebi, a odgovornost prema sebi je
samopoštovanje, osjećaj vlastite sposobnosti kad se afirmirate kao kompleksna
osoba voljna napredovati u poslu koji volite i kojeg ste odabrali, u ljubavi prema
osobama kojima ste skloni, u obvezama koje će Vam omogućiti bolji uvid u
aktualne probleme, u budućnost koja je bogata hrabrim odlukama, lišena
malodušnosti, pasivnog trpljenja i posljedično trajnog nezadovoljstva.
Ono što Vam treba je samopoštovanje, a samopoštovanje se ne kupuje u
supermarketu, ono se mukotrpno stječe radom. Slobodni ljudi, lišeni tjeskobe i
krivice, nadahnuti su i voljni osvajati nova područja i sposobni biti trajno
kreativni. Sebe lako podnose, a drugima su dobrodošli. Učite, stalno učite,
usvajajte nove vještine i znanja. Sigurna sam da ljudi koji su definirali svoja
umijeća u prošlosti, koji su cementirali jednom za svagda količinu znanja imaju
dodatnih problema u životu. Pa suočite se s tim!
Studij Vam neće dati konačne odgovore na brojna otvorena pitanja. Pružiti će
vam tek solidnu osnovu za naknadno istraživanje, to će biti temelj na kojemu
ćete izgraditi više stabilnu kuću, kuću iz koje ćete kompetentno uzimati mjeru
svijetu. Vi ste generacija koja mijenja i prekraja, koja u raspravu unosi novi
diskurs. Dajte da Vam pomognemo u tome!
Stoga, bez lažne skromnosti mislite o sebi kao o osobi koja pokreće svijet,
maštajte danonoćno, budite ambiciozni, pa čak i u nedjelovanju, jer je vrlo
teško stajati svojevoljno na mjestu kad su svi ostali u pokretu.
Kako bilo, usredotočite se na široko područje različitih izvora informacija, jer
ćete samo tako moći osjetiti fine nijanse životnih mogućnosti. S točke ishodišta,
put u život se čini pravolinijski usmjeren. Imate motiv, vidite nekakav cilj pred
sobom, Vjerujte sebi, prvu ste dionicu uspješno savladali, postali ste ravnopravni
dio korpusa kojemu se nude akademske titule u životu i koje će sigurno olakšati
ostvarenje Vaših ideja. Biti obrazovan s dobrom bazom podataka i
apsolviranim znanjem je uspjeh sam po sebi i garancija rasta te uspješnosti. Bez
odgovarajućeg obrazovanja Vaše će pravo na odluke preuzeti drugi. Drugi će
Vam određivati pravila igre, a to nikako nije dobro za Vas. Dobrodošli u
regionalnu Studentsku mrežu!

doc. dr. sc. Jadranka Polović

Scroll to Top