Think tank COVID

U suradnji s Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama – CARUK, Hrvatska udruga za međunarodne studije – HUMS, na svojoj Internet stranici pokreće novu kategoriju – THINK TANK COVID-19.
THINK TANK COVID-19 okuplja ugledne stručnjake i znanstvenike iz regije, ali i one koji žive i djeluju i u drugim zemljama svijeta. Članovi THINK TANKA redovno održavaju tjedne webinare, a prezentacije s njihovih izlaganja kao i integralne snimke webinara postavljene su na stranicama obiju udruga.

Prezentacije su nastale u okviru živih diskusija o aktualnim sigurnosnim i drugim temama u realnom vremenu u kojima su sudjelovali istaknuti predstavnici akademske javnosti, kao i stručnjaci iz područja sigurnosne prakse s područja Zapadnog Balkana i Hrvatske.

U ovoj kategoriji komentiramo, dijelimo saznanja i opažanja, te vjerujemo kako možemo svojim konstruktivnim razmišljanjima i komentarima doprinijeti kvalitetnoj raspravi na relevantne teme, kako bi u kriznim vremenima svi zajedno bili pametniji i razboritiji, sagledavajući i analizirajući sigurnosne i druge fenomene iz različitih spoznajnih i disciplinarnih perspektiva.

 

 

Video predavanje prof. dr Ozrena Džigurskog na temu: COVID 19 & DATA

 

 

Video predavanje prof. dr Draga Nedića na temu: COVID19 Fundamentalna znanja

 

 

Video predavanje Sanje Vujačić na temu: Geopolitički aspekti krize COVID19 | caruk.rs

 

 

Video predavanje Svetlane Stanarević na temu: Značaj ljudske bezbednosti u COVID19 | caruk.rs

 

Video predavanje Elmedina Muratbegovića na temu: Kriminološko-psihološki aspekti kriza u 21 veku | caruk.rs

 

 

Video predavanje Zlatka Petrovića na temu: Povreda podataka o ličnosti u informacionom sistemu COVID-19 | caruk.rs

 

 

Predavanje prof. dr Slobodana Simonovića na temu: Od rizika do rezilijentnosti | caruk.rs

 

 

Video predavanje Vladimira Ninkovića na temu: Metodologija nacionalne procene rizika RAND korporacije | caruk.rs

 

 

Video predavanje dr Jadranke Polović na temu: Društveni nemiri u okolnostima COVID -19 krize | caruk.rs

 

 

Video predavanje Tatjane Bojanić na temu: Standardizacija i standardi u doba COVID-19 | caruk.rs

 

 

Video predavanje Mirka Gavrilovića na temu: Međunarodni standard ISO 14001:20015 (Environmental Management System) | caruk.rs

 

 

Scroll to Top