Naš tim

Predsjednica HUMS-a

Doc. dr. sc. Jadranka Polović

Politologinja, sa znanstvenim magisterijom i doktoratom iz političkih znanosti (međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost), stalno je zaposlena kao docentica na Fakultetu međunarodnih odnosa, Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu. Vanjska je suradnica Fakulteta hrvatskih studija, Sveučilišta u Zagrebu. Stalna je kolumnistica specijaliziranog geopolitičkog portala Geopolitika.news, članica Atlantskog vijeća Hrvatske, Instituta za europske i globalizacijske studije, te Hrvatskog politološkog društva. Znanstveno - istraživački interes: geopolitika, nove tehnologije i društvo, globalno upravljanje, pozicija jugoistoka Europe u međunarodnim odnosima, mediji…

Potpredsjednica HUMS-a

Dr. sc. Jadranka Dujić Frlan, znanstvena suradnica

Doktorica političkih znanosti (polje politologije, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost), znanstvena suradnica, stalno zaposlena u Zagrebačkoj županiji na poslovima u području kulture, te aktivna članica nekoliko udruga iz područja kulture i sporta. Povremena je kolumnistica specijaliziranog geopolitičkog portala Geopolitika.news, članica Atlantskog vijeća Hrvatske. Znanstveni interes usmjeren je na međunarodne odnose, odnos između politike i kulture, diplomaciju, kulturne politike i kreativne industrije.

Jadranka Dujić_photo_shadows
Potpredsjednica HUMS-a

Josipa Milić

Magistrirala je na studiju međunarodnih odnosa i diplomacije, svoje aktivno djelovanje pronalazi unutar nevladinih organizacija. Predstavlja Hrvatsku u Regionalnoj studentskoj mreži koja je dio ISRM SE Europe Student Network. Od 2021. godine suradnica je Turkey Europe Future Forum of Stiftung Mercators’ program (TEFF 2021). Aktivno se bavi istraživanjem međunarodnih odnosa i svoj interes pronalazi u području multilateralne diplomacije i ljudskih prava.

Koordinatorica za međunarodnu suradnju HUMS-a

Dr.sc. Sanja Vujačić

Dr.sc. Sanja Vujačić, savjetnica za međunarodnu suradnju i geopolitička analitičarka s desetogodišnjim trans-disciplinarnim istraživačkim iskustvom u laboratorijima Sveučilišta Paris-Saclay UVSQ, te bogatim iskustvom u transverzalnom menadžmentu inovativnih EU PPP projekata (nove tehnologije i njihov impakt na društvo), kao i različitim programima suradnje između europskih i svjetskih akademskih institucija. Doktorirala je iz područja međunarodnih odnosa, na temi sistemske regulacije međudržavnih odnosa u hrvatskom prostoru. Polja znanstvenog i istraživačkog interesa: trans-disciplinarnost, kompleksna misao, globalno upravljanje, sistemska metoda i regulacija međudržavnih odnosa, hrvatska vanjska politika, identitarna i sigurnosna pitanja u euromediteranskoj zoni, impakt novih tehnologija na društvo.

Koordinator za međunarodnu suradnju HUMS-a

Mr.sc. Krševan Antun Dujmović

Viši stručni suradnik, stalno zaposlen u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Akademski stupanj magistra znanost (mr.sc.) iz znanstvenog polja politologije, grane međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost, stekao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je trenutno i doktorand. Područja interesa uključuju: Politike i institucije EU, proširenje EU i pristupanje zemalja zapadnog Balkana, europsku politiku susjedstva te odnose sa Rusijom, Ukrajinom i zemljama južnog Kavkaza.

Scroll to Top