Objavljena dva zbornika radova sa Međunarodne video konferencije “Sigurnosne krize u 21. stoljeću i kako njima upravljati”

Hrvatska udruga za međunarodne studije (HUMS) je u suizdavaštvu sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK), Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Institutom za standardizaciju Srbije,  objavila dva zbornika radova sa Međunarodne video konferencije “Sigurnosne krize u 21. stoljeću i kako njima upravljati”, održane 13. i 14. listopada 2020. godine. Uredničkom …

Objavljena dva zbornika radova sa Međunarodne video konferencije “Sigurnosne krize u 21. stoljeću i kako njima upravljati” Read More »