HRVATSKA UDRUGA ZA MEĐUNARODNE STUDIJE

THINK TANK

Tko smo?

Hrvatska udruga za međunarodne studije (HUMS) je neprofitna organizacija, te neovisni think tank koji interdisciplinarno pristupa kompleksnim društvenim izazovima koji determinirajući utječu na suvremene društveno-političke i međunarodne odnose, na razvoj novih tehnologija kao i oblikovanje geopolitičkih i geoekonomskih trendova.

HUMS promiče dijalog između akademske zajednice, vlade, tijela državne i lokalne samouprave, poslovne zajednice i organizacija civilnog društva, a s ciljem osmišljavanja inovativnih razvojnih rješenja i njihove promocije. HUMS okuplja istraživače sposobne odgovoriti na široki spektar geostrateških pitanja. Organiziran je oko četiri područja djelovanja: istraživanje, izdavaštvo, organizacija događaja i savjetovanje.

HUMS je glas neovisne hrvatske znanstvene i stručne javnosti, stoga se pozicionira kao partner državnih i političkih ustanova, javnih glasila, poslovne zajednice, zaklada, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora. Redovitom objavom znanstvenih i stručnih geopolitičkih analiza, te tjednim kolumnama s osvrtom na domaća, europska i međunarodna zbivanja, HUMS nastoji doprinijeti kvaliteti znanstvenih i  medijskih publikacija, te poticati društvenu raspravu.

Naša vizija

Promovirati kompleksnu problematiku međunarodnih odnosa u kontekstu nove društvene i sigurnosne paradigme kako unutar akademske zajednice tako i zainteresirane javnosti, te ponuditi sadržajnu raspravu i analitičke koncepte rješenja suvremenih društvenih, geopolitičkih i sigurnosnih izazova.

Misija

  • Biti organizacija koja je primjer izvrsnosti u analitici, istraživanjima i raspravama o problematici  vanjskopolitičkih i strateških međunarodnih izazova, čije neovisne stručne i znanstvene analize daju važan doprinos cjelokupnoj društvenoj zajednici;
  • Kreirati platformu za dijalog i razmjenu stavova između ključnih aktera zajednice, stručnjaka iz različitih profesionalnih sredina i različitih svjetonazora: znanstvenika, političkih lidera, visokih državnih dužnosnika, gospodarstvenika, vojnih stručnjaka i neovisnih eksperata iz svih ostalih područja ljudskog djelovanja;
  • Stvoriti istinski neovisan hrvatski centar stručnosti i izvrsnosti koji nudi održiva, znanstveno opravdana razvojna rješenja;

O HUMS-U

Osnivači
Prof.dr.sc. Radovan Vukadinović

Hrvatsku udrugu za međunarodne studije (HUMS) utemeljio je 1999. godine prof.dr.sc. Radovan Vukadinović, jedan od najpriznatijih hrvatskih znanstvenika iz područja međunarodnih odnosa, te dugogodišnji redovni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. HUMS-a je nastao u okolnostima jačanja interesa za izučavanje međunarodnih odnosa u Hrvatskoj, osobito u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji  i NATO-u. Zajedno sa svojom suprugom, izv.prof.dr.sc. Lidijom Čehulić Vukadinović, svojim je brojnim studentima/icama i suradnicima otvorio put prema postizanju ciljeva koje Udruga danas ostvaruje. Članovi udruge eminentni su stručnjaci s područja međunarodnih odnosa, predavači na fakultetima, zaposlenici u tijelima državne i lokalne samouprave, ugledni novinari, te polaznici poslijediplomskih studija. HUMS je kroz njihovo djelovanje, organizaciju brojnih konferencija i skupova, osobito Međunarodnu ljetnu školu „Šipan“ i Konferenciju „Zagreb Forum“ postao prepoznatljiva organizacija u zemlji i inozemstvu.

Znanstvene publikacije

Aktivnosti HUMS-a u 2020.

IZVJEŠĆE O RADU HUMS-a u 2020.

Scroll to Top